ارتباط با ما

شرکت ریزپردازان دانش سربند توسط متخصصان مجرب و مدیران برجسته، با سابقه فردی و سازمانی  در سال 1386 به منظور ارائه خدمات تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات در استان خوزستان تاسیس گردیده است.

1 (6)

آدرس:

دفتر مرکزی : خوزستان بندر امام خمینی ، 300 دستگاه ، خیابان جهاد ، روبروی داروخانه شبانه روزی دکتر اسکندری
دفتر تهران : تهران- خیابان نواب تقاطع آذربایجان برج گردون شمالی طبقه 15 واحد 15002

3 (1)

تلفن تماس شركت:

0615201 – 06152234114 – 06152234224 – 06152234334

3 (1)

فکس:

06152234004

2 (2)

ایمیل

فرم ارتباط با ما

  ارتباط با ما

  شرکت ریزپردازان دانش سربند توسط متخصصان مجرب و مدیران برجسته، با سابقه فردی و سازمانی  در سال 1386 به منظور ارائه خدمات تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات در استان خوزستان تاسیس گردیده است.

  1 (6)

  آدرس:

  دفتر مرکزی : خوزستان بندر امام خمینی ، 300 دستگاه ، خیابان جهاد ، روبروی داروخانه شبانه روزی دکتر اسکندری
  دفتر تهران : تهران- خیابان نواب تقاطع آذربایجان برج گردون شمالی طبقه 15 واحد 15002

  3 (1)

  تلفن تماس شركت:

  0615201 – 06152234114 – 06152234224 – 06152234334

  3 (1)

  فکس:

  06152234004

  2 (2)

  ایمیل

  فرم ارتباط با ما