• مهندسی و طراحی
  • بررسی مشکلات شبکه موجود
  • شبیه‌سازی پوشش RF پتروشیمی
  • ارائه راه حل با استفاده از تکرار کننده‌های BHE
  • تأمین تجهیزات
  • نصب کامل تجهیزات
  • راه اندازی، بهینه‌سازی و عیب‌یابی