• شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (ICOFC): تهیه انواع بیسیم‌های مختلف Sepura
  • شرکت فرودگاهی و ناوبری ایران (IAC): تهیه بیسیم‌های دستی
  • هواپیمایی قشم: تهیه بیسیم‌های مختلف سپورا
  • ارائه راهکار موقت بر بستر IP: طراحی، تأمین، اجرا، مانیتور
  • شرکت نفت فلات قاره ایران (IOOC): تعمیر بیسیم‌های دستی
  • پروژه پیجینگ فاز 20،21 شرکت گاز پارس جنوبی SPGC و تهیه تجهیزات پیجینگ ضدانفجار