کارفرما: شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران

بهره ­بردار : مجتمع گاز پارس جنوبی SPGC

شرکت راما فیبرکیش افتخار طراحی، نصب و راه اندازی زیرساخت شبکه TETRA (به روزترین استاندارد ارتباطی برای ارتباطات Mission Critical) این فاز را دارد.

  • تأمین تجهیزات زیرساخت ETELM با چهار کریر
  • مهندسی و طراحی شبکه TETRA
  • شبیه سازی پوشش رادیویی پالایشگاه
  • برنامه‌ریزی فرکانس
  • تهیه‌ی اسناد مهندسی
  • تامین بیسیم‌های دستی و خودرویی Sepura
  • نصب کامل تجهیزات
  • راه اندازی و تست پوشش‌دهی