کارفرما و بهره­ بردار: شرکت نفت و گاز پارس  POGC

شرکت راما فیبر کیش این افتخار را دارد که در این پروژه (کلید خورده در سال 98) طراحی، نصب و راه‌ اندازی زیرساخت شبکه TETRA (به روزترین استاندارد ارتباطی برای ارتباطات Mission Critical) برای چهارده سکوی فراساحلی را انجام دهد