• خدمات مهندسی و طراحی
  • تهیه 100 عدد بیسیم دستی، 2 عدد تقویت کننده به همراه لوازم جانبی
  • راه اندازی و آموزش