• تأمین 180 بیسیم ثابت Sepura به همراه لوازم جانبی
  • خدمات مهندسی و طراحی زیرساخت TETRA
  • خدمات پس از فروش