• تامین 2 ایستگاه پایه (BTS) به‌ همراه 4 عدد کریر و 100 عدد بیسیم دستی STP8X
  • آموزش کامل زیرساخت‌ها و مفاهیم ارتباطات از راه دور
  • خدمات پس از فروش