• تامین 1800 عدد بیسیم دستی Sepura STP8X با لوازم جانبی
  • آموزش کامل زیرساخت و مفاهیم ارتباطات از راه دور
  • خدمات پس از فروش